Erkdişil Sanatı


Erkdişil Sanatı, zihnin erklik ve dişilik özelliklerini yapılandırarak, bireyi varlık potansiyeline kavuşturmayı hedefleyen, etkili pratik ve uygulamalar içeren bir Kadim Tantra Atölyesidir.

Erkdişil Atölyesi, muhteşem ve etki alanı geniş bir yoldur. Çünkü insanoğluna duyular, duygular, cinsellik ve insanoğlunun dahil olduğu her şey üzerinden bir aydınlanma yolu sunar. Aydınlanmanın formülü ise, dişil ve eril enerji ile donatılmış olan insanın yine bu enerjileri kullanarak ruhsal potansiyeline erişmesidir. Bu erişim insanın zihninde erkeğin kadına, kadının da erkeğe baskın olmadığı bir dünya yaratır. Doğa tarafından sunulan kusursuz dengeyi keşfettikleri, el ele, birlikte mükemmel bir uyum içinde oldukları yeni yaşam deneyimini kapsayan bu dünya, gerçekte yeryüzündeki cennetin kendisidir.

Varlığındaki kusursuzluğu arayan her insan, değersizlik ve yetersizlik algısı oluşturan komplekslerinden arınmak zorundadır. Rahman ve Rahim, insandaki ruhsal erdem ve faziletlerle donatılmış ve bu sayede yücelmiş eril ve dişilin mukaddes ismidir. İnsan, yaradılışına özgü dişil ve eril kanalları arasındaki enerji akışını sağlıklı, canlı ve eşzamanlı olarak deneyimlendiğinde bu içsel bilişin dışavurumu saygın ve izzetli olur. Bu denge ve kusursuz uyumla adeta taçlanan bir insanın, dış dünyası da iç alemine karşılık gelen nitelikli ilişkilere ve doyum veren deneyimlere dönüşür. 

Erkdişil Sanatı Atölyesi'nde yapılan pratikler ve uygulamalar, aynı zamanda zayıflamış duyusal bağlantıları yeniden güçlü hale getirir. Daha keskin, net ve berrak bir duyusal algıya erişilir. Süptil olanı algılama yeteneği gelişir, haz algısı bölgesel ve sınırlı olandan bütünsel ve sonsuz olana taşınır.

Bu atölyede öğrenilen içe bakış formülleriyle; ağır zihinsel koşullanmalar gözlemlenir, kazanılan farkındalık sayesinde kolaylıkla aşılır ve özgürleşme gerçekleşir. Aynı zamanda bir şekilde bastırılmış ve ifade bulmamış duyguları, güçlü teknikler üzerinden çözümleyerek onları doğal, esnek ve akışkan yapısına geri döndürür.

Erkdişil Sanatı, Kundalini denilen yaşam enerjisini tanımanı ve hareketini izleyebilecek kadar keskin bir farkındalık geliştirmeni sağlayacak pratikleri hayatına kolayca geçirmene yardımcı olur.

Bu atölyede deneyimlenen tüm teknik ve yöntemler, gündelik yaşama entegre edilebilir özelliktedir. Basit ve etkili pratikler doğal yaşamın bir parçası olacak şekilde sunulur ve içlerine güçlü farkındalıklar aşılanır. Egzersiz ve meditasyonların tümü modern yaklaşımlar ve kadim öğretilerin özleri ile desteklenir.

"Erkdişil Sanatı - Kadim Tantra Bilgeliği" atölyemize kayıt olmak için 0 532 010 09 19 nolu telefonumuzu arayabilir veya bilgi@sath.com.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.